Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce Kněždub pro volební období 2018 – 2022

starosta obce : Libor Grabec
místostarosta obce : ing. Jan Petrucha

zastupitelstvo obce
Mgr.Jaroslav Mrkva
Radim Hrbáček
Miroslava Andrýsková
Miroslav Mařík
Josef Nejedlík
Radim Hoňka
David Teplý
Josef Tesař
Josef Zubatý

složení výborů a komisí při OÚ Kněždub platné od 2.11.2018
Finanční výbor
Předseda – Mgr. Jaroslav Mrkva, Kněždub č. 68
Členové
Miroslava Andrýsková, Kněždub č.40
Radim Hoňka
, Kněždub č. 219

Kontrolní výbor
Předseda – Josef Tesař, Kněždub č. 116
Členové
Josef Zubatý, Kněždub č. 334 
Miroslav Mařík
, Kněždub č. 17

Komise stavební a živ. prostředí
Předseda – Josef Nejedlík, Kněždubč.407
Členové
Miroslav Mařík, Kněždub č. 17 
Radim Hoňka, Kněždub č. 219
Libor Grabec, Kněždub č.254 
ing. Jan Petrucha, Kněždub č.131

Komise kulturní sociální a školská
Předseda – Radim Hrbáček, Kněždub č. 351
Členové
Mgr. Jaroslav Mrkva, Kněždub č. 68 
David Teplý
, Kněždub č. 363
Josef Tesař
, Kněždub č. 116 
Miroslava Andrýsková
, Kněždub č.40 
Miroslav Mařík
, Kněždub č.17
Josef Zubatý
, Kněždub č. 334