Zastupitelstvo obce

starosta obce
Libor Grabec

místostarosta obce
Mgr. Jaroslav Mrkva

zastupitelstvo obce
Miroslava Andrýsková
Radim Hoňka
Radim Hrbáček
Miroslav Mařík
Josef Nejedlík
Marie Petruchová
David Teplý
Josef Tesař
Josef Zubatý

složení výborů a komisí při OÚ Kněždub

finanční výbor
předseda – Miroslava Andrýsková
členové
Miroslav Mařík
Radim Hoňka


kontrolní výbor
předseda – Josef Tesař
členové
Josef Zubatý
David Teplý


komise stavební a živ. prostředí
předseda – Josef Nejedlík
členové
Miroslav Mařík
Radim Hoňka
Libor Grabec
Mgr. Jaroslav Mrkva

komise kulturní sociální a školská
předseda – Marie Petruchová
členové
Radim Hrbáček
David Teplý
Josef Tesař
Miroslava Andrýsková
Miroslav Mařík
Josef Zubatý