Zastupitelstvo obce

Složení zastupitelstva obce Kněždub pro volební období 2018 – 2022

starosta obce : Libor Grabec
místostarosta obce : ing. Jan Petrucha

zastupitelstvo obce
Mgr.Jaroslav Mrkva
Radim Hrbáček
Miroslava Andrýsková
Miroslav Mařík
Josef Nejedlík
Radim Hoňka
David Teplý
Josef Tesař
Josef Zubatý

složení výborů a komisí při OÚ Kněždub platné od 2.11.2018
Finanční výbor
Předseda – Mgr. Jaroslav Mrkva
Členové
Miroslava Andrýsková
Radim Hoňka


Kontrolní výbor
Předseda – Josef Tesař
Členové
Josef Zubatý
Miroslav Mařík


Komise stavební a živ. prostředí
Předseda – Josef Nejedlík
Členové
Miroslav Mařík
Radim Hoňka
Libor Grabec
ing. Jan Petrucha

Komise kulturní sociální a školská
Předseda – Radim Hrbáček
Členové
Mgr. Jaroslav Mrkva
David Teplý
Josef Tesař
Miroslava Andrýsková
Miroslav Mařík
Josef Zubatý