Oprava budovy márnice – hřbitov Kněždub

Projekt byl realizován za podpory a udělené dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje regionů 2019+ .

Závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci

Obec Kněždub obdržela dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje regionů 2019+ ve výši 406.058,-Kč. Dotace byla použita na zhotovení díla „Oprava budovy márnice – hřbitov Kněždub“ a obsahuje veškeré položky (práce, dodávky, montáž, materiál) nutné k jeho zhotovení. Projekt byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši 406.058,-Kč.

Potvrzujeme pravdivost a správnost finančního vyúčtování dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na určený záměr a jejich poskytnutí splnilo požadovaný účel.