Rekonstrukce dětského hřiště Kněždub-Zahrádky

Projekt byl realizován za podpory a udělené dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul  – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na rok 2020.

Závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci
Obec Kněždub obdržela dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul  – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku ve výši 370.816,-Kč. Dotace byla použita na rekonstrukce dětského hřiště včetně příslušenství. tj. dodávka, instalace a montáž herních prvků, dopadových ploch a příslušenství k dětskému hřišti.  Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši 370.816,-Kč. Potvrzujeme pravdivost a správnost finančního vyúčtování dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Poskytnuté finanční prostředky byly použity na určený záměr a jejich poskytnutí splnilo požadovaný účel.