Symboly obce

Znak
Ve zlatém štítě zelená dubová ratolest,
ratolest je se třemi listy a dvěma žaludy
provázená nahoře vedle sebe knížecí korunou a
červeným liliovým křížem.

Historický původ pro vznik obecního znaku
První zmínka o obci je spojena s místem na kterém obec leží. Před dávnými časy se zde rozkládaly rozlehlé dubové lesy, které patřily ke klášternímu zboží, jenž daly název později zde vzniklé obci. V historických pramenech uváděný klášter velehradský zde ale své území neměl. Lze se domnívat , že zdejší území patřilo pod klášter vizovický, jenž byl založen roku 1260 jako pobočka právě kláštera velehradského. Obec vznikla přibližně po tomto datu . Po roce 1370 obec přešla pod strážnické panství, kde zůstala po celou svou historickou dobu.

Symboly znaku
Dubová ratolest: Dle ní odvozena druhá část názvu obce . Jedná se o hlavní symbol na znaku. Název obce pochází od dubového lesa, jenž tu byl před vznikem obce. Do znaku je zvolena dubová ratolest ( se třemi listy a dvěma žaludy ) , která tuto vazbu.

Knížecí koruna: Dle ní odvozena první část názvu obce . Doplňující symbol znaku. Kněz je titul osoby duchovního stavu. Ve slovanských jazycích ( odvozeno od společného církevněslovanského základu ) znamená kněz doslova přední osobu, pána , vládce popřípadě knížete, protože stojí v čele křesťanské obce. Z dřívějšího postavení kněze je tedy do znaku zvolena knížecí koruna. Původně to byla čepice nebo klobouk purpurové barvy dole obšitá hermelínem, později překlenutá dvěma oblouky posázenými perlami, na jejichž vrcholu je umístěno říšské jablko.

Liliový kříž: Spojení lilie a kříže je druhým doplňujícím symbolem znaku. Jak již bylo připomenuto, zdejší území patřilo mnichům cisterciáckého řádu, na jehož základě byl založen velehradský klášter a jeho další pobočky. Hlavním atributem tohoto řádu je lilie. Dalším hlediskem ze kterého lze vycházet při užití liliového kříže ve znaku , je atribut patrona kostela a obce. Kostel v obci je zasvěcen sv.Janu Křtiteli, jehož atributy jsou beránek, kříž ( hůl ukončená křížem ), kožešina , křest a nápis Ecce agnus Dei, řeka. Za atribut patrona obce byl vybrán Kříž.
Spojením vybraných atributů cisterciáckého řádu, zakladatele tohoto řádu a patrona zdejšího kostela, tj. lilie a kříže , je do znaku jako společný a sjednocující prvek pro všechny navržen liliový kříž.