Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kněždub

Projekt byl realizován za podpory a udělené dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Obec Kněždub obdržela dne: 22.12.2020 investiční dotaci z rozpočtu JMK pro JSDH Kněždub na „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kněždub“ na základě žádosti pod č.j. JMK 7640/2020 ve výši 300.000,-Kč. Dotace byla použita na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Kněždub.  Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši 300.000,-Kč

Potvrzujeme pravdivost a správnost finančního vyúčtování s čl. V. odst.4 smlouvy č. JMK064007/20/OKH.

Investiční prostředky splnily účel nákupu dopravního automobilu pro JSDH, aby se zlepšila akceschopnost jednotky SDH Kněždub.