Projekt Věcné prostředky výzbroje a výstroje pro JSDH Kněždub v roce 2017

Projekt „Věcné prostředky výzbroje a výstroje pro JSDH Kněždub v roce 2017“ byl realizován za podpory a udělené dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Závěrečná zpráva k poskytnuté dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje

Obec Kněždub obdržela dne : 03.08.2017 dotaci z rozpočtu JMK pro JSDHO na „ Věcné prostředky dle přílohy č. 3 dotačního programu“ na základě žádosti evidované pod č.j. JMK 29286/2017 ve výši 35.000,- Kč . Dotace byla použita na věcné prostředky jednotky SDH Kněždub. Finanční prostředky jsme vyčerpali ve výši 24.989,55 Kč .
Potvrzujeme pravdivost a správnost finančního vyúčtování s čl. V. odst.4 této smlouvy.
Věcné prostředky výzbroje a výstroje splnily účel dovybavení jednotky SDH, aby se zlepšila akceschopnost jednotky SDH Kněždub.

V Kněždubě: 18.01.2018

Libor Grabec
starosta obce