Odpadové hospodářství

SEPAROVANÝ SBĚR! Co ukládat do barevných kontejnerů a pytlů?

PAPÍR – modré kontejnery, modré pytle

Co patří do sběrového papíru? Kartonové a lepenkové obaly, noviny, časopisy, katalogy, letáky, knihy (bez vazby), sešity, papírové obaly, kancelářský papír (z tiskáren, kopírek, faxů, obálky), papírové sáčky, papírové tašky.

Co nepatří do sběrového papíru? Znečištěný papír (zejména mastný), nápojové kartony – tetrapack (např. obaly od mléka, džusů, …), papíry potažené fólií (zjistí se natržením), voskový, dehtovaný a asfaltovaný papír, potahované obaly z mražených potravin, tapety, fólie, termopapír, nálepky, etikety, fotografie a fotopapír, pohlednice, dětské papírové pleny, hygienický papír (např. kapesníky), krabičky od cigaret s celofánovým obalem a vrchní fólií.

PLASTY – žluté kontejnery, žluté pytle

Co patří do kontejnerů a pytlů na plasty? PET láhve od nápojů, plastové obaly od potravin, láhve a obaly od čistících prostředků a kosmetiky, plastové sáčky a tašky, balící fólie, plastové kanystry, polystyren, čisté (vymyté) kelímky od potravin. POZOR! Do kontejnerů můžete vhazovat i nápojové kartony! (dotřídí se na třídírně).

Co nepatří do kontejnerů a pytlů na plasty? Znečištěné plasty (např. kelímky od jogurtů, tuků, ale i jedlých olejů), obaly se zbytky potravin, hračky, obaly z PVC, podlahové krytiny (linoleum), trubky (novodur), hadice, kabely, CD, diskety, kazety, plastový zdravotnický materiál – pozor je to nebezpečný – infekční odpad.

BÍLÉ SKLO – bílé kontejnery, BAREVNÉ SKLO – zelené kontejnery

Co patří do kontejnerů na sklo? Nevratné láhve (např. láhve od vína či lihovin), sklenice bez obsahu potravin (např. sklenice od zavařenin, apod.), skleněné obaly, vždy bez uzávěru a obsahu (např. flakony od parfému), tabulové sklo.

Co nepatří do kontejnerů na sklo? Zrcadla, drátěné sklo, olověný křišťál, žárovky, zářivky, úsporné žárovky, keramické výrobky (např. hliněné, porcelánové), skleněné nádobí (varné sklo), tvrzené sklo (z dveří apod.), autosklo.

NÁPOJOVÉ KARTONY – oranžové pytle, žluté kontejnery na plast

Sem patří všechny čisté (vypláchnuté) nápojové kartony (např. od džusu, mléka, …)

Směsný komunální odpad je finančně ze všech odpadů nejdražší. Naopak tříděný odpad nám pomáhá snižovat náklady.

Firma, která provádí svoz odpadů z naší obce je TESPRA Hodonín, s.r.o. – www.tespra-hodonin.cz.

Firma, která zajišťuje zpětný odběr vytříděného odpadu z naší obce je EKO-KOM, a.s. – www.ekokom.cz .