naše obec

obecní úřad

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
kontakty
zastupitelstvo
dokumenty
GDPR
úřední e-deska
kulturní akce
odpadové hospodářství
knihovna
aktuality
mikroreg. Strážnicko
základní škola
Kněždubský zpravodaj
společ. organizace
fotogalerie
e-podatelna
autor stránek

dům bratří Úprkových

kalendář obce

interaktivní fotomapa

 
 

Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

• 1. Název
o Obec Kněždub

• 2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

• 3. Organizační struktura 

• 4. Kontaktní spojení 
o 4.1 Kontaktní poštovní adresa
 Oficiální
Obec Kněždub
696 64 Kněždub 140

o 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 oficiální
Obecní úřad Kněždub
696 64 Kněždub 140

o 4.3 Úřední hodiny
 Pondělí: 7:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
 Úterý: 7:30 – 12:00
 Středa: 7:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
 Čtvrtek: 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
 Pátek: 7:30 – 12:00, 13:00 – 14:00 

o 4.4 Telefonní čísla
 pevná linka: 518 327 223

o 4.5 Čísla faxu 
 pevná linka: 518 327 223

o 4.6 Adresa internetové stránky
 oficiální: https://www.knezdub.cz

o 4.7 Adresa e-podatelny
 oficiální: ou.knezdub@knezdub.cz

o 4.8 Další elektronické adresy
 oficiální: ou.knezdub@knezdub.cz

• 5. Případné platby lze poukázat
o Číslo účtu: 8522-671, kód banky: 0100

• 6. IČO
o 00284998

• 7. DIČ

• 8. Dokumenty 
8.1 Seznamy hlavních dokumentů 
      - Strategický rozvojový plán obce

8.2 Rozpočty obce
      - Rozpočet 2016
      - Rozpočet 2017
      - Rozpočet 2018

8.3 Střednědobý výhled obce na 2019-2020

8.4 Závěrečné účty obce
      - Závěrečný účet za rok 2016 
      - Závěrečný účet za rok 2017 

8.5 Zprávy o přezkoumání hospodaření obce
      - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
      - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

• 9. Žádosti o informace 

     

• 10. Příjem žádostí a dalších podání 
        
Na podatelně Obecního úřadu Kněždub

• 11. Opravné prostředky
        
odvolání , stížnosti

• 12. Formuláře
         přiznání k místnímu poplatku – komunální odpad
         přiznání poplatku ze psů

• 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
        
Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt. Portál veřejné správy

• 14. Předpisy 
o 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
         
Sbírka zákonů ČR

o 14.2 Vydané právní předpisy 
        
OZV odpady 
         OZV poplatek za psy
         OZV pohyb psů
         Nařízení obce – zákaz podomního prodeje

o 14.3. Evidence právních předpisů obce 

• 15. Úhrady za poskytování informací 
o 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací 
o 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla dosud vydána 

• 16. Licenční smlouvy 
o 16.1 Vzory licenčních smluv 
o 16.2 Výhradní licence - výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4 – zatím žádné nejsou


• 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
      - Výroční zpráva 2012
      - Výroční zpráva 2013
      - Výroční zpráva 2014
      - Výroční zpráva 2015
      - Výroční zpráva 2016
      - Výroční zpráva 2017


 

úřední e-deska

Publicita realizovaných projektů

Kněždubský zpravodaj

letecké snímky obce

naše akce

Výstava exotického ptactva

Koncert ke 150. letům narození J.Uprky

Dožínky

Jánská pouť

Velikonoce

Setkání seniorů

Velikonoční výstava
Velikonoční výstava na Rodném domě bratří Uprkových v Kněždubě
Stezka Šumárník-Lučina
Stezka Šumárník-Lučina
Setkání důchodců
Setkání důchodců 2009
Jánská pouť
Jánská pouť
Slet čarodějnic
Slet čarodějnic
Výstava
Výstava
Kněždubské hody 
s právem
Kněždubské hody s právem
Setkání seniorů
Setkání seniorů